Právě si prohlížíte Ceramics go green: Ragno protects the environment, the home we all share

Ceramics go green: Ragno protects the environment, the home we all share

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuNews CZ

Ragno je známé jako domov italské keramiky, ale dnes se soustředíme na životní prostředí, domov, který všichni sdílíme. Při výrobě svých sbírek společnost Sassuolo podporuje průmyslové procesy, které respektují přírodní svět, snižují dopady na životní prostředí a zvyšují úroveň kvality.

Od svých počátků je Ragno silně spojeno s myšlenkou teplého a pohodlného domu, kde se lidé cítí dobře, díky smyslové a emoční komunikační síle keramiky s jejími neustále novými barvami a vzory.

Během posledních několika let se koncept domova vyvinul, což odráží naše stále rostoucí povědomí a ohled na svět kolem nás, který můžeme prozkoumat a dozvědět se o něm pouhým překročením jeho prahu.

Příroda si našla cestu do našich domovů, a to nejen pokrytím podlah a stěn zelenou a květinovou výzdobou v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti interiérového designu. Spíše se tak stalo otevřením naší mysli potřebě respektovat životní prostředí a jeho zdroje, které byly kdysi považovány za neomezené, ale nyní stále více potřebují prospěšné procesy ochrany, péče a záruk.

Stručně řečeno, životní prostředí získalo nový význam našeho sdíleného prostoru, základní koncepce každé strategie, která si klade za cíl jeho zachování, podporou postupů pečlivého využívání zdrojů, návratu odpadu do výrobního cyklu a správné likvidace materiálů na konci životnosti.

Keramika Ragno je ze své podstaty ekologická volba. Přestože je zpracování tohoto materiálu neustále aktualizováno nejmodernějšími technologiemi, je součástí lidské historie již od samého počátku. Keramika představuje spojení se zemí a řemeslnou tradicí, která postupem času položila základy zrodu a rozvoje moderního průmyslu.

Společnost Sassuolo nezapomněla na tento odkaz, který lze interpretovat jako jakýsi koncept „nulových kilometrů potravy“ přenesený do architektury a materiálů pro návrh interiérů, a dnes investuje do špičkových výrobních závodů, kde optimalizace procesu vede nejen k výrobě vynikajícího keramického materiálu, ale také minimalizuje ekologické náklady. Jinými slovy, s Ragno je krása také dobrá pro přírodu.

Díky neustálému zaměření na životní prostředí bylo společnosti Ragno v posledních několika letech uděleno velké množství zelených certifikací. Mezi nimi je obzvláště důležitá ekoznačka, evropská značka, která identifikuje ekologicky kompatibilní produkty v různých kategoriích a umožňuje konečným spotřebitelům zvolit si je pro své pozitivní vlastnosti, které pomáhají chránit přírodní svět.

Ragno je také členem Zelené rady pro budovy Italia, sdružení, které podporuje přijetí udržitelné stavební kultury a jehož cílem je zvýšit povědomí veřejnosti a orgánů o otázkách dopadu na životní prostředí a o tom, jak je možné jej minimalizovat přijetím správných stavebních strategií.

Produkty společnosti Ragno, které jsou deklarovány samostatně, jsou klasifikovány jako “Red List Free”, to jest takové, které neobsahují žádné přísady jež definuje „Living Listing Challenge“ Red List “:

• žádné chemikálie, které znečišťují životní prostředí
• žádné chemikálie, které se bioakumulují v potravinovém řetězci, dokud nedosáhnou toxických koncentrací
• žádné chemikálie, které by poškodily stavební a tovární dělníky

Program štítků Declare přispívá k dosažení kreditů Leed®.

Většina produktů Ragno má certifikát GreenGuard Gold, což zaručuje nízké emise těkavých organických sloučenin ve vnitřních prostorách. Zelené povědomí a blahobyt tedy mají pozitivní účinky nejen na vnější svět, ale také v domácnosti, a to prostřednictvím ještě vyšších standardů kvality pro keramické výrobky.